• Brev
    Registrant: FANNY [EVELINA] RIIS
    Leveår: 1835–1924
    Kort beskrivelse: norsk kontorassistent og bibliotekar (F 1875, 1900; Anonym 1924).
Født i Bergen, der Ibsen ble kjent med henne. Var 1881–87 i Roma, fra juni 1882 som bibliotekar for Den Skandinaviske Forening (KBK, Ravnkilde 29/6 1882). En tid lærerinne ved Frk. Bauers skole i Kristiania (Anonym 1924). Ved århundreskiftet bibliotekar ved leseselskapet Athenæum (F 1900). Publiserte «Henrik Ibsen : Indtryk og Minder» (Urd 1906), jf. også Hans Eitrems intervju med henne i «Karakteristikk av Henrik Ibsen på grunnlag av Fanny Riis’ erindringer» (NBO Ms.8° 1199).
 
Mottaker avKommentar
[28/2 1882]  
21/8 1882  
27/6 1884  
25/4 1887  
 
Omtalt iKommentar
Su. Ibsen 23/3 1895