• Brev
    Registrant: FREDERIK RODE
    Leveår: 1800–83
    Kort beskrivelse: norsk prest.
1825 teologisk embetseksamen. 1826–34 sogneprest i Alten-Talvik, i realiteten den eneste prest i Vest-Finnmark i en tid da hans venn N.J.Chr. Vibe Stockfleth i Vadsø var den eneste i Øst-Finnmark. Oppholdet danner grunnlag for Optegnelser fra Finmarken (Skien 1842). 1833 stortingsrepresentant for Finnmark. Var 1834–54 sogneprest i Gjerpen, fra 1843 dessuten prost i Bamble prosti, og i denne egenskap Ibsens konfirmasjonsprest 1. oktober 1843 (Mosfjeld 1949, 112). Mot slutten av hans tid i Gjerpen oppstod vekkelsen som ble inspirert av hans egen svoger G.A. Lammers, etter at Lammers 1849 var forflyttet fra Bamble til Skien, og som stod i motsetning til Rodes statskirkelige holdning. 1854–59 stiftsprost i Kristiania og sogneprest for Vår Frelsers menighet (en sommerbolig han satte opp danner grunnlag for bydelsnavnet Rodeløkken), 1855 dessuten hoffpredikant. 1859–76 sogneprest i Lier, deretter bosatt i Kristiania (NBL).
 
Mottaker avKommentar
4/7 1877