• Brev
    Registrant: FRANTZ PECKEL MØLLER
    Leveår: 1834–1901
    Kort beskrivelse: norsk kjemiker og farmasøyt.
Sønn av Peter Møller. Overtok etter faren Svaneapoteket i Kristiania og videreførte hans arbeid med «Møllers tran». 1862 doktorgrad i kjemi i Heidelberg. 1868–80 i London som leder av salgskontoret for Møllers medisintran, og oppnådde særlig gode resultater på det amerikanske markedet. Bodde fra 1880 i København (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
B. Harrison 27/2 1889