• Brev
    Registrant: FREDRIK [CHRISTIAN WILDHAGEN] ORDING
    Leveår: 1870–1929
    Kort beskrivelse: norsk skolemann og forfatter.
Fra 1893 lærer i Kristiania, 1904–12 bestyrer ved Nissens pikeskole og Kristiania lærerskole. 1912 rektor ved Holmestrand lærerskole. 1926 rektor ved Drammens skole. 1922–27 varamann til Stortinget (Høyre). 1896 gift med Marie Mathilde Birkeland, datter av Marie og Michael Birkeland (Haffner & Bjørnstad 1949, b. 1). Ording skrev 1892 om Peer Gynt på Christiania Theater (Verdens Gang 10. mars). Han utgav flere arbeider om svigerfaren, hollenderkretsen og Ibsen, først og fremst Henrik Ibsens vennekreds Det lærde Holland : et kapitel av norsk kulturliv (Oslo, 1927, 265 s.), dessuten «Oplysninger til Henrik Ibsens biografi : efter trykte og utrykte kilder» (For Kirke og Kultur 1910, 75–88), Henrik Ibsen «Kærlighedens komedie» : til introduktion (Kristiania, 1914, 64 s.) og «Henrik Ibsen i Kristiania» , en kommentar til artikkelen «Ibsens sidste dage og likbegjængelse» av Gerhard Gran (Samtiden 1926, 636–40). Publiserte også flere Ibsen-tekster: «Breve fra og til Henrik Ibsen» , med brev om bl.a. tusenårsfesten for Norges Samling 1872 (Samtiden 1906, 1–11), «Henrik Ibsen og ‹Samfundsbladet›» , med Ibsens dikt «Naturens stemme» publisert med håndskrift i Samfundsbladet 1851 (Morgenbladet 25. februar 1908), dessuten «Et brev fra Dr. Undset om Henrik Ibsen» (Samtiden 1910, 129–39) og «Lidt Ibseniana : da ‹Fruen fra havet› blev til» (Verdens Gang 20. og 27. juni 1909) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
15/3 1898