• Brev
    Registrant: FRIDTJOF NANSEN
    Leveår: 1861–1930
    Kort beskrivelse: norsk naturforsker, polarfarer, humanist og diplomat.
Ledet 1888 den første kryssing over Grønlands innlandsis og 1893–96 ekspedisjonen over Polhavet med polarskipet «Fram», der Nansen og Hjalmar Johansen med ski, hunder og sleder nådde 86° 4’ nordlig bredde. Deltok aktivt under unionsoppløsningen 1905 og var 1906–08 norsk sendemann i London. Deltok 1920 i repatrieringen av krigsfanger, 1921 i hjelpearbeidet under hungerkatastrofen i Volgadalen og 1922 ved folkeutvekslingen mellom Hellas og Tyrkia. 1922 tildelt Nobels fredspris (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent [oktober 1891]  
Ukjent 11/9 1896  
Odelstinget 10/2 1897  
Nikolai 2. [juni 1899]