• Brev
    Registrant: FREDRIKKE [LUISE] f. Jensen NIELSEN
    Leveår: 1837–1912
    Kort beskrivelse: norsk skuespillerinne, senere religiøs forkynner.
Debuterte 16 år gammel og var 1853–61 ved Det norske Theater i Bergen. Spilte her Signe i Gildet paa Solhoug og Hjørdis i Hærmændene paa Helgeland. Gift 1856 med Harald Nielsen; Ibsen skrev sang til deres bryllup. 1861–65 ved Det norske Theater i Trondheim. Opptrådte deretter til 1876 mest i Bergen og Trondheim, hovedsakelig ved ektefellens teaterselskap, og gjestet dessuten hele kysten som oppleser. 1876-80 ved Bergens Nationale Scene der hun spilte frøken Bernick i Samfundets Støtter (1877), Agnes i 4de akt av Brand (1877), fru Ragnhild i Kongsemnerne (1879), fru Halm i Kærlighedens Komedie (1879) og Selma i De Unges Forbund (1880) (Rep.base). Virket fra 1880 som predikant for metodistkirken, med flere vekkelsesreiser i Skandinavia og USA (Jensson 1981; NBL). Har skrevet om Ibsen i Minnen från min barndom och mina första ungdomsår (utgitt 1998).
 
Mottaker avKommentar
5/7 1857  
 
Omtalt iKommentar
Det norske Theater 5/12 1853  
Det norske Theater 6/3 1856  
Det norske Theater 14/3 1856  
Det norske Theater 20/3 1856