• Brev
    Registrant: FRIEDRICH KARL SCHUBERT
    Leveår: 1832–92
    Kort beskrivelse: tysk offiser, journalist og forfatter.
Tok 1869 avskjed fra det bayerske forsvar som kaptein (Hauptmann) og virket deretter som journalist og forfatter i Stuttgart og i fødebyen München. Gav 1860 ut en diktsamling og fra 1870 en rekke romaner og skuespill (Kosch 1927–30).
 
Omtalt iKommentar
G. Groeben 21/3 1880