• Brev
    Registrant: [FREDRIK] WALDEMAR HVOSLEF
    Leveår: 1825–1906
    Kort beskrivelse: norsk geistlig.
1851 sogneprest i Kautokeino, der han 1852 ble pisket av samiske opprørere. 1857 bestyrer ved Tromsø seminar. 1861 stiftsprost og sogneprest i Tromsø, 1868 biskop i Tromsø stift. 1881–98 biskop i Bergen stift (NBL).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent [oktober 1891]