• Brev
    Registrant: WILLIAM [FREDERIK BENEDICT PETER] SVERDRUP
    Leveår: 1809–72
    Kort beskrivelse: norsk prest og mesen.
Sønn av professor Georg Sverdrup og fetter av Johan Sverdrup (K&E 1, 307). Gift 1834 i København med Elisabeth Palæmona Treschow (1813–68). Fra 1840 prest. Holdt 1849 i en begravelse en tale som han ble irettesatt for av biskop og departement, og som gjorde at han de følgende år ble forbigått ved en rekke ansettelser. Søkte av den grunn 1865 om avskjed, som ble innvilget med den tilføyelse at «Sogneprest S. roses som en Mand af hæderlig Karakter, der anvender sin Formue til megen Gavn endog i en videre Kreds». Gav penger til bl.a. universitetet, blindeinstituttet og til kunstnere. Forfatter av noen småskrifter, delvis av religiøs karakter (HFL; St. Olav).
 
Omtalt iKommentar
B. Bjørnson 4/3 1866