• Brev
    Registrant: EDUARD VON ENGERTH
    Leveår: 1818–97
    Kort beskrivelse: østerriksk maler og museumsembetsmann.
Levde flere år med keiserlig pensjon i Roma. 1854 direktør for kunstakademiet i Praha, samtidig som han hadde flere store oppdrag i Wien. 1865 professor ved kunstakademiet i Wien. 1871 direktør for Belvedere-galleriet. 1873 beskjeftiget med verdensutstillingen og medlem av kunstjuryen. 1872 regjeringsråd, 1873 adlet til ridder. 1874–76 rektor for Wien-akademiet, fra 1877 igjen ved Belvedere-galleriet (Thieme-Becker; ÖBL).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 23/8 1873  
P.N. Arbo 28/9 1873