• Brev
    Registrant: (Blanche, f. baronesse Pereira, T. Ethofer og Mareo Ethofer) ETHOFER
    Leveår:
    Kort beskrivelse: østerriksk familie, bosatt i Wien.
T. Ethofer er i gjesteboken til Hotel Gröbner oppført med tittelen «Comthur» (Komtur), dvs. forvalter eller kommandør av geistlig ridderorden (Gästebuch 1889).
 
Omtalt iKommentar
E. Bardach 7/10 1889