• Brev
    Registrant: [FRANZ] ERICH SCHMIDT
    Leveår: 1853–1913
    Kort beskrivelse: tysk litteraturhistoriker.
1885–86 første direktør for Goethe- og Schiller-arkivet i Weimar. Utgav 1887 Goethes Urfaust og var medutgiver av den såkalte Sophien-Ausgabe av Goethes verker. Overtok 1887 sin lærer W. Scherers professorat i nyere tysk litteraturhistorie i Berlin. Hovedverket er Lessing, Geschichte seines Lebens und seiner Schriften (1884–92, 2 b.). Dessuten aktiv som kritiker og støttespiller for den nyere litteraturen, særlig Gerhart Hauptmann (IGL; NDB; Salmonsen).
 
Omtalt iKommentar
P. Hansen 5/12 1889  
J. Elias 27/11 1890