• Brev
    Registrant: [CARL] EDVARD STJERNSTRÖM
    Leveår: 1816–77
    Kort beskrivelse: svensk skuespiller og teaterleder.
1825 ansatt ved Kongl. Theaterns ballettkor. 1833 skuespillerelev. Fra 1842 ved Nya Teatern (etter 1846 kalt Mindre Theatern), fra 1845 som en av lederne. 1850–53 teatervirksomhet i Finland. 1854 leide og 1855 kjøpte han Mindre Theatern, som han drev til 1863. Innførte i disse årene, særlig inspirert av fransk teater, nye prinsipper som å spille med ryggen mot salen, naturlig talemåte, frie bevegelser og grundigere repetisjoner. 1863 ble Mindre Theatern kjøpt av staten, og Stjernström forpliktet seg til ikke på ny å starte privat teater. Fra 1866 gjestespill i bl.a. Stockholm og Kristiania. Ble 1867 tilbudt å etterfølge sin venn Bjørnson som sjef for Christiania Theater, men takket nei. Besøkte 1863–64 Italia, men Ibsen møtte ham sannsynligvis først i Stockholm 1869 (Anker 2, 46). 1875 startet Stjernström Nya teatern i leide lokaler i Stockholm og brøt dermed avtalen av 1863, men henviste til at Kongl. Theatrarne alt hadde brutt en annen del av overenskomsten. 1876 kjøpte han lokalene, men døde 10. februar 1877, og enken, Louise Stjernström overtok driften (SMK). Satte opp Kämparna på Helgeland (3. november 1875).
 
Mottaker avKommentar
1/3 1870  
3/6 1875  
24/6 1875  
27/1 1876  
5/2 1876  
 
Omtalt iKommentar
A. Bonnier 6/1 1870  
L. Dietrichson 2/3 1871  
F. Hegel 19/1 1872  
E. Edholm 11/6 1875  
F. Hegel 17/6 1875  
E. Edholm 1/11 1875  
F. Hegel 25/11 1875  
E. Edholm 3/12 1875  
F. Hegel 5/2 1876  
F. Hegel 30/5 1876  
L. Stjernström 12/1 1878  
L. Stjernström 12/3 1879  
L. Josephson 25/1 1882  
Kongl. Theatrarne 30/8 1883  
L. Josephson 10/4 1886