• Brev
    Registrant: ESTANCE [LOVISE CHRISTI] STEEN
    Leveår: f. 1834
    Kort beskrivelse: norsk embetsmannsdatter.
Datter av tollkasserer i Bergen, tidligere bl.a. sorenskriver i Lofoten og Vesterålen og stortingsmann, John Svaboe Steen, og søster av Johannes og Kristine Steen (F 1865).
 
Mottaker avKommentar
2/1 1857