Du er her:
  • Brev
    Registrant: ERNEST RENAN
    Leveår: 1823–92
    Kort beskrivelse: fransk orientalist og religionshistoriker.
Hovedrepresentant for den rasjonalistiske bibelkritikk i Frankrike. Hovedverket Histoire des origines du Christianisme (1863–83, 7 b.) er en historisk undersøkelse av den kristne religions opprinnelse. Første bind, La Vie de Jésus, kostet ham stillingen som foreleser ved Collège de France, men 1871 fikk han stillingen tilbake (SNL). Renan var sommeren 1856 i følget til prins Napoleon (fetter av Napolon 3.) da han besøkte Bergen og Ibsen i all hast måtte arrangere en fremførelse av Gildet paa Solhoug (Blytt 1907, 109–23; M. Meyer 1971, 134). Oktober 1879 bodde Ibsen og Renan samtidig på Hotel Tramontano i Sorrento, visstnok uten å ha kontakt (Paulsen 1906, 29).
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 8/9 1873