• Brev
    Registrant: EMIL REICH
    Leveår: 1864–1940
    Kort beskrivelse: østerriksk filosof og folkeopplysningsmann.
1890 habilitert i filosofi i Wien. Engasjert i folkeopplysningsarbeid gjennom åpne universitetsforedrag og grunnleggelse av folkehøyskole. 1890 medstifter og til 1928 sekretær i Grillparzer-selskapet. Utgav bl.a. Grillparzers Kunstphilosophie (1890), Die bürgerliche Kunst und die besitzlosen Volksklassen (1892) og Henrik Ibsens Dramen : sechzehn Vorlesungen (1894; 1900 og senere utgaver: Henrik Ibsens Dramen : zwanzig Vorlesungen gehalten an der Universität Wien). 1903 skrev han om Ibsen i Bühne und Welt : Zeitschrift für Theaterwesen, Literatur und Musik : Ibsen-Heft : zum 75. Geburtstage Henrik Ibsens. Flere andre bidrag om Ibsen er samlet i Aus Leben und Dichtung : Aufsätze und Vorträge (1911). 1904 ble Reich utnevnt til ekstraordinær professor i estetikk i Wien, og han ble med det den første sosialdemokratiske lærer ved et tyskspråklig universitet (DBE; Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
[15/2 1894]  
19/9 1899