• Brev
    Registrant: EMMA KLINGENFELD
    Leveår: 1846–1935
    Kort beskrivelse: tysk oversetterinne.
Bosatt i München, der hun oversatte fra skandinavisk, engelsk og fransk (BBBD 1, 220). Stod for oversettelsene av de tyske originalutgavene Ibsen gav ut: Nordische Heerfahrt : Trauerspiel in vier Aufzügen (1876), Die Herrin von Oestrot : Historisches Schauspiel in fünf Aufzügen (1877) og Stützen der Gesellschaft : Schauspiel in vier Aufzügen (1878). Oversatte Das Fest auf Solhaug til Ibsens 60-årsdag 1888 (Reclam) og senere Hedda Gabler (S. Fischer, 1890). Hennes tidligere oversettelser kom i reviderte versjoner i Ibsens Sämtliche Werke (1898–1904), der hun også stod for Das Hünengrab (Kjæmpehøien) og en del diktoversettelser (Pettersen 1922).
 
Mottaker avKommentar
25/9 1877  
4/7 1883  
22/3 1886  
20/3 1887  
[april 1888]  
30/8 1888  
12/1 1889  
29/5 1889  
29/5 1890  
28/6 1890  
16/12 1891  
 
Omtalt iKommentar
A. Wolzogen 19/11 1876  
F. Hegel 4/9 1877  
Su. Ibsen 23/9 1877  
H.E. Berner 18/2 1882  
J. Hoffory 4/2 1887  
F. Hegel 3/5 1887  
P.E. Lange-Müller 2/5 1888  
J. Hoffory 14/5 1888  
J. Hoffory 27/9 1888  
F. Witte-Wild 13/11 1888  
C. Snoilsky 30/9 1889  
S. Fischer 6/3 1890  
J. Elias 19/11 1890  
A. Larsen 25/11 1890  
J. Elias 17/12 1890  
Ukjent 18/12 1890  
Su. Ibsen 11/12 1894  
J. Elias 20/6 1897  
J. Elias 19/9 1897  
J. Elias 24/4 1898  
J. Elias 29/5 1898