• Brev
    Registrant: ELLING [BOLT] HOLST
    Leveår: 1849–1915
    Kort beskrivelse: Norsk matematiker og barnebokforfatter.
1876–91 universitetsstipendiat i matematikk og samtidig lærer ved Aars og Voss’ skole. 1883 doktorgrad. Gav 1888–1903 ut tre samlinger Norsk billedbog for børn. Fra 1891 overlærer i matematikk ved Christiania tekniske skole, fra 1894 dessuten dosent ved universitetet. Utgav 1893 sammen med Anna Rogstad A. B. C. for skole og hjem og 1894 Lette læsestykker for barn. 1897–1905 formann i styret for Nasjonalgalleriet (NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
17/5 1895  
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 13/6 1888  
Stortinget [mai 1895]