• Brev
    Registrant: [CARL WILHELM] EMIL HILLBERG
    Leveår: 1852–1929
    Kort beskrivelse: svensk skuespiller.
Debuterte 1873 på Kongl. Dramatiska Theatern i Stockholm, deretter engasjementer i Göteborg, Helsingfors og Stockholm. 1880/81 direktør for Stora Teatern i Göteborg, der han gikk konkurs etter knapt et halvt år. Vendte deretter tilbake til Stockholm. Spilte desember 1881 i urpremieren på August Strindbergs Mäster Olof på Nya teatern og skaffet seg ry som Strindbergs og de unges mann. Etter ulike kortvarige engasjementer var han 1886–97 ved Kongl. Theatrarne (fra 1888 bare Kongl. Dramatiska Theatern). På Nya Teatern i Helsingfors spilte han 1878 Sigurd i Kämparne på Helgeland og konsul Bernick i Samhällets stöd; på Kongl. Dramatiske Theatern i Stockholm spilte han 1880 sakfører Krogstad i Ett dockhem og samme år samme rolle i sitt eget teaterselskaps oppsetning på Stora Teatern i Göteborg; 1881 spilte han tittelrollen i Catilina på Nya teatern i Stockholm; februar 1883 spilte han doktor Stockmann i En folkfiende i F. Hedbergs oppsetning på Stora Teatern i Göteborg og mai samme år på Nya Teatern i Helsingfors; 1885 spilte han tittelrollen i den første fullstendige oppsetning av Brand, ved L. Josephson på Nya teatern i Stockholm med urpremiere 24. mars; 1887 spilte han Ulrik Brendel i Rosmersholm på Kongl. Dramatiska Theatern; 1889 spilte han lektor Arnholm i Frun från havet samme sted. 1898 spilte han bisp Nikolas i KungsämnenaAlbert Ranfts Vasa-teatern (SBL) og på Svenska Teatern i Helsingfors. På Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten) i Stockholm spilte han senere Relling i Vildanden (1910), doktor Stockmann i En folkfiende (1913) og Ulrik Brendel i Rosmersholm (1914) (Rep.base; Torsslow 1973, 51; SBL).
 
Omtalt iKommentar
L. Josephson 9/4 1885  
T. Andersen 7/8 1886