• Brev
    Registrant: EBBE [CARSTEN HORNEMAN] HERTZBERG
    Leveår: 1847–1912
    Kort beskrivelse: norsk rettshistoriker, sosialøkonom, arkivmann og politiker.
1870 juridisk embetseksamen. 1872–73 rettshistoriske studier under Konrad Maurer i München. 1877 professor i statistikk og statsøkonomi. 1884 medlem av den siste konservative motstandsregjering («aprilministeriet»). 1886 tvunget til å fratre alle offentlige verv på grunn av sin homofili. Bodde deretter i bl.a. München og Berlin og arbeidet med register til Norges gamle lover (utgitt 1895). Fra 1896 igjen i offentlig virksomhet. Deltok bl.a. i utformingen av ny toll- og tariffpolitikk. 1906 riksarkivar (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
N. Vogt 7/6 1899