Du er her:
  • Brev
    Registrant: EDVARD [ISAK HAMBRO] BULL
    Leveår: 1845–1925
    Kort beskrivelse: norsk lege.
Født i Bergen. 1868 medisinsk embetseksamen, 1875 doktorgrad. Praktiserte fra 1870 i Kristiania. Var en tid aktiv forsker og medisinsk lærer, men gav dette opp da det ikke var politisk vilje til å satse på hans fagområde. Ble i stedet huslege med pasienter i Kristianias overklasse og kunstnermiljø. Fra 1889 teaterlege ved Christiania Theater. Hadde fra 1899 til sin død samme funksjon ved Nationaltheatret, der han dessuten fra starten var styremedlem og 1908–11 styreformann. Far til litteraturhistorikeren Francis Bull (jf. dennes Tradisjoner og minner, 1946) og historikeren Edvard Bull d.e. (NBL 2. utg.). Var fra mars 1903 Ibsens lege og har skrevet «Ibsens tre sidste leveaar» (publisert 1994 i Nyt norsk Tidsskrift, 140–50).
 
Mottaker avKommentar
[30/12 1903]  
[14/2 1904]  
 
Omtalt iKommentar
Ukjent [16/1 1893]  
Stortinget [mai 1895]