Du er her:
  • Brev
    Registrant: ERIK [NICOLAI] BØGH
    Leveår: 1822–99
    Kort beskrivelse: dansk forfatter, teaterdirektør og redaktør.
Reiste 1848 til Norge og fikk her antatt flere syngespill før han 1849 returnerte til Danmark. Gift 1850 med norske Andrea Schøyen. I 1850-årene en produktiv syngespillforfatter og 1855–60 artistisk direktør ved Casino-teateret i København. Ibsen satte opp mange av Bøghs stykker. 1860-77 var Bøgh redaktør av Folkets Avis og 1877-85 redaksjonsmedlem i Dagens Nyheder. I disse avisene skrev han om Ibsens stykker fra oppførelsen av Gildet paa Solhoug i København 1861 til utgivelsen av Vildanden 1884; en rekke av bidragene er publisert i de årlige Dit og Dat og Udvalgte Feuilletoner (1861-86) (HFL 3, 71-72, 75-76; Ibsen-bibliografien; Pettersen 1928, 27). Bøgh var 1881-99 sensor ved Det kongelige Theater (DBL), og i denne egenskap avviste han Gengangere.
 
Mottaker avKommentar
24/12 1881  
 
Omtalt iKommentar
R. Watt 13/1 1870  
F. Hegel 16/3 1870  
R. Watt 21/4 1870  
F. Hegel 13/11 1873  
F. Hegel 15/2 1880  
B. Harrison 27/2 1889