• Brev
    Registrant: DAHL
    Leveår:
    Kort beskrivelse: jurist; ikke identifisert, jf. innledende kommentar til brevet.
 
Mottaker avKommentar
12/11 1872