• Brev
    Registrant: DETLOF ODELSTJERNA
    Leveår: 1817–92
    Kort beskrivelse: svensk offiser.
Major og formann i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg da Ibsen ble innvalgt som medlem 1880 (e-post fra Anders Larsson (GUB) til HIS 19/5 2008; GUB GKVVS arkiv).
 
Omtalt iKommentar
T. Lindstrand 3/1 1881