• Brev
    Registrant: DIDERIK THOMAS JOHANNES SCHNITLER
    Leveår: 1833–88
    Kort beskrivelse: norsk offiser.
Desember 1854 – 1857 sekondløytnant i den bergenske infanteribrigade; hans vennskap med Ibsen oppstod i denne perioden (Anker 2, 98–99). 1857–59 ved annen akershusiske brigade. 1859–69 og igjen fra 1872 ved generalstaben, fra 1882 som oberstløytnant. Fra 1876 hovedsakelig beskjeftiget med krigshistoriske studier og utgiver av en rekke arbeider på dette området (HFL; St. Olav).
 
Mottaker avKommentar
[mars 1888]