• Brev
    Registrant: [EDELE] CHRISTIANE [MARGRETA] SCHREIBER
    Leveår: 1822–98
    Kort beskrivelse: norsk malerinne.
Sophie Ribbings livsledsager. En rekke utenlandsopphold, bl.a. flere perioder i Roma. Stilte vesentlig ut genrebilder med kvinner og piker. Siste del av livet bosatt i Kristiania (ifølge NKL fra slutten av 1870-årene, men flere kilder viser at hun og Ribbing var i Roma samtidig med Ibsen i første del av 1880-årene, jf. diverse sakkommentarer).
 
Omtalt iKommentar
Su. Ibsen 4/7 1884  
Si. Ibsen 9/7 1884  
Si. Ibsen 20/7 1884  
Su. Ibsen 19/8 1884  
Si. Ibsen 27/8 1884  
Si. Ibsen 8/9 1884  
Su. Ibsen 17/9 1884  
Si. Ibsen 24/9 1884  
Su. Ibsen 3/10 1884  
Su. og Si. Ibsen 20/12 1894  
Su. Ibsen [april 1895]  
Su. Ibsen 13/6 1897