• Brev
    Registrant: CARL WACHTMEISTER
    Leveår: 1823–71
    Kort beskrivelse: svensk greve, diplomat og utenriksminister.
Etterfulgte 1868 grev Manderström som svensk-norsk utenriksminister. Førte en streng nøytralitetspolitikk. Ble under den fransk-tyske krig kraftig angrepet av Adolf Hedin fordi han lot seg presse av det prøyssiske hoff til å beklage de svenske avisenes antityske holdning (SMK).
 
Omtalt iKommentar
J. Bravo 13/5 1871