• Brev
    Registrant: CHRISTIAN WORM [SOMMERSCHILD] HIRSCH
    Leveår: 1831–1904
    Kort beskrivelse: norsk jurist og banksjef.
1853 juridisk embetseksamen. Praktiserte fra 1857 i Trondheim. 1866–88 sjef for Nordenfjeldske Kreditbank. 1888–96 en av Norges Banks direktører, fra reorganiseringen 1896 bestyrer av avdelingen i Trondheim. 1880–82, 1882 og 1889–91 stortingsrepresentant. Fra 1887 konstituert assessor, 1891 konstituert justitiarius i stiftsoverretten (NPSA 3:2).
 
Omtalt iKommentar
Odelstinget 10/2 1897