• Brev
    Registrant: CHRISTIAN [FREDERIK (Friedrich) EMIL] WILSTER
    Leveår: 1797–1840
    Kort beskrivelse: dansk forfatter.
Fra 1822 ved Sorø akademi. 1827 magistergrad. Skrev bl.a. dikt, litterær polemikk og kritikk. Mest kjent for fordanskningen av Iliaden (1836), Odysseen (1837) og en rekke av Evripides’ tragedier: Alkestis, Medeia, Iphigeneia i Aulis, Iphigeneia i Tauroi, Hekabe, Andromache, Bacchantinderne og Hippolytos (DBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Gjertsen 21/3 1872