• Brev
    Registrant: CARL SIGVARDTH AAMODT
    Leveår: f. 1827
    Kort beskrivelse: barndomsvenn av Ibsen fra Skien.
Sønn av underfogd Otto Chr. Aamodt. Familien Aamodt bodde 1825 i Stockmannsgården i Skien. Knud Ibsen var fadder for Carls bror Hans Christian (f. 1825), og familiene kan ha vært omgangsvenner (Roksund 1998, 93,137).
 
Omtalt iKommentar
P. Lieungh 20/5 1844