• Brev
    Registrant: CARL RUPERT NYBLOM
    Leveår: 1832–1907
    Kort beskrivelse: svensk litteratur- og kunsthistoriker og dikter.
1857 doktorgrad. Etter reise 1861–63 for å studere kunst utgav han Konst-studier i Paris (1863) og Bilder från Italien (1864). 1865–68 redaktør av Svensk litteratur-tidskrift, 1867–97 professor i estetikk og litteratur- og kunsthistorie ved Uppsala Universitet, der han vektla de antikke formidealer og kravet om at kunsten skulle uttrykke virkelighetens iboende idealitet og harmoni. 1869–70 og 1876–78 dekanus for det filosofiske fakultet (SBL). Kreerte 1877 Ibsen til æresdoktor ved Uppsala Universitets 400-årsjubileumsfest. Skrev 1867 om Peer Gynt i Svensk litteratur-tidskrift og 1878 om Samfundets støtter i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri (HFL 3, 49, 58).
 
Mottaker avKommentar
1/4 1877  
31/5 1877  
 
Omtalt iKommentar
L. Dietrichson 29/4 1877