• Brev
    Registrant: CHRISTEN RIIS-KNUDSEN
    Leveår: 1863–1932
    Kort beskrivelse: dansk dramaturg og teaterdirektør.
Utgav 1889–90 tidsskriftet Literatur og Kritik (I–IV), rettet mot brandesianismen. Overtok 1889 Dagmarteatret i København, fra oktober som enedirektør, med ambisjon om å fremme det store klassiske og romantiske drama (DBL).
 
Omtalt iKommentar
R. Schmidt 3/1 1889