• Brev
    Registrant: CHRISTIAN RASMUS HANSSON
    Leveår: 1807–72
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann.
I 1820-årene studievenn av Wergeland, men sluttet seg senere til hans motstandere. 1829–31 teaterskribent i Morgenbladet. 1832 juridisk embetseksamen. 1830–35 ekstraskriver i justisdepartementet, 1836–43 justissekretær i stiftsoverretten i Kristiansand, 1843–49 politimester i Bergen, 1849–53 byfogd i Bergen, 1853–72 sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal (L.L. Daae 2003). Oversatte en av Bayards vaudeviller for Det norske Theater i Bergen og var antatt å være den anonyme forfatter av lystspillet Den første Jøde (Blanc 1884, 117). Det ble oppført 1852 på bakgrunn av at grunnlovsparagrafen som nektet jødene adgang til riket, etter lengre strid var blitt opphevet av Stortinget 1851. 1848–50 medredaktør av Bergenske Blade (HFL). Som byfogd forela han Ibsen purringer på ubetalte oppfostringsbidrag, første gang januar 1852 (Dahl 2001, 103).
 
Omtalt iKommentar
Det norske Theater 16/5 1852