• Brev
    Registrant: CARL PETER [ANTON DIÜRENDAHL] NYBLINN
    Leveår: 1818–83
    Kort beskrivelse: norsk fotograf.
Fotograf i Kristiania (F 1865, som oppgir 1820 som fødselsår). Sannsynligvis bror av skuespiller, senere fotograf i Kristiania Daniel Georg Nyblinn (1826–1910), som fotograferte Ibsen 1863/1864 (Anker 2, 38; jf. Jensson 1981). Også C.P.A. Nyblinns sønn, Carl Peter Daniel Dyrendahl Nyblin (1856–1923), var fotograf (Bonge 1980).
 
Omtalt iKommentar
Kristiania Norske Theater 3/3 1862