• Brev
    Registrant: [HANS] CONRAD [THORESEN] MEGRUND
    Leveår: 1874–1955
    Kort beskrivelse: norsk prest.
Sønn av Sofie Thoresen og Peder O. Megrund, nevø av Susanna Ibsen. 1892 student, 1899 teologisk embetseksamen (Leganger red. 1925). 1927–41 og mai–desember 1945 sogneprest i Askim (Stendal 2003; Gravminner i Norge [2008]).
 
Omtalt iKommentar
Su. Ibsen 26/1 1895