• Brev
    Registrant: CARSTEN [LÜTKEN] WOLL
    Leveår: 1827–97
    Kort beskrivelse: norsk skuespiller, skomaker og emissær.
1853–54 spilte han ved Det norske Theater i Bergen, men gikk tilbake til sitt skomakerhåndverk. Søkte 1860 plass ved den nye teaterskolen i Trondheim, men ble ikke tatt opp. Holdt frem som skomaker i Bergen til 1864, deretter i Kristiania, der han også var emissær i indremisjonen og bladutgiver (Jensson 1981).
 
Omtalt iKommentar
O.K. Lysholm 18/4 1860