• Brev
    Registrant: CARL JOHAN ANKER
    Leveår: 1835–1903
    Kort beskrivelse: norsk offiser.
1856–60 løytnant ved den norske garde i Stockholm. 1860–61 på stipendreise i Berlin, London, Paris og København for å utdanne seg til instruktør i militær gymnastikk og våpenføring. Gjorde 1863–68 tjeneste ved underoffisersskoler i Kristiania og 1868–74 som brigadeadjutant. 1859–72 ordonnansoffiser hos kong Karl 15. 1856 var han på fottur med Ibsen på Vestlandet og tok seg sannsynligvis av å fremme Ibsens skuespill i Stockholm (HFL; NBL; K&E 1, 298–99).
 
Mottaker avKommentar
30/1 1858