• Brev
    Registrant: [FREDRIK] CHRISTIAN HAGEMANN
    Leveår: ca. 1810–63
    Kort beskrivelse: norsk advokat.
Overrettssakfører i Bergen (Digitalarkivet 2005, «Gravlagde i Bergen 1816–1886» ). Var Ole Bulls forretningsfører, og etter striden mellom Bull og det gamle styret for Det norske Theater i Bergen 1857 ble han fra høsten samme år medlem av teaterets styre (Blytt 1907, 65–66).
 
Mottaker avKommentar
15/6 1858