Du er her:
  • Brev
    Registrant: [CARL] HENRIK SCHARLING
    Leveår: 1836–1920
    Kort beskrivelse: dansk teolog og forfatter (K&E 1, 320).
1860–63 på reise i bl.a. England, Frankrike, Tyskland, Italia, Palestina og Egypt. Overtok 1864 redaksjonen av det sentrumskirkelige Evangelisk Ugeskrift, fra 1865 kalt Ugeblad for den danske Folkekirke og 1868–79 Dansk Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv, Literatur og Kunst. Polemiserte her særlig mot grundtvigianismen. Reiste 1865 til Norge. Samme år lic.teol., 1867 dosent og 1870 professor. Høsten 1869 holdt han en rekke forelesninger i Kristiania (Bricka) og skrev samme år i Dansk Tidsskrift om «Welhavens Betydning for den norske Culturudvikling og Digtekunst» (HFL 6, 349; HU 19, 491). Anmeldte 1866 Brand i Ugeblad for den danske Folkekirke (I, 344–48) og 1870 De unges Forbund i Dansk Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv, Literatur og Kunst (I, 97–111) (Ibsen-bibliografien; HFL 3, 45).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 2/5 1869  
F. Hegel 10/6 1869