• Brev
    Registrant: CARL FRIEDRICH REISER
    Leveår: 1718–86
    Kort beskrivelse: dansk amtskirurg og forfatter.
Gav 1784 ut Historiske-Beskrivelse over den Mærkværdige og meget fyrgterlige store Ildebrand 1728, basert på en dramatisk barndomsopplevelse. Bokens forunderlige stil og språk (hans morsmål var tysk) førte til at forfatteren ble kjent, men gjorde ham også til gjenstand for endeløs karikatur, parodi og til dels forfølgelse (DBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 20/2 1869