• Brev
    Registrant: [CARL] BIRGER MÖRNER
    Leveår: 1867–1930
    Kort beskrivelse: svensk diplomat og forfatter.
Debuterte 1888 med det dramatiske diktet Juda og utgav 1890 diktsyklusen Tattar-blod. Skuespillet Salig friherrinnan, om rett til skilsmisse ved sinnssykdom, fikk premiere i Kristiania 1893 fordi likhet med en aktuell sak gjorde det for kontroversielt i Stockholm; det ble også utgitt i Kristiania med forord av Knut Hamsun. Holdt i 1890-årene en toneangivende salong i Stockholm og var nær venn av bl.a. August Strindberg og Verner von Heidenstam. Tok initiativet til En bok om Strindberg (utgitt 1894). Var i konsulattjeneste til 1910, bl.a. i Australia, og utgav senere en rekke bøker om tropene, reiseskildringer, historiske arbeider, oversettelser o.a. (SBL).
 
Mottaker avKommentar
8/5 1891