• Brev
    Registrant: BALTHAZAR SCHNITLER
    Leveår: 1862–1913
    Kort beskrivelse: norsk forfatter (Sommerfeldt 1954).
Publiserte i 1890-årene flere romaner som han sendte Ibsen med dedikasjon (KIPB). Søkte 1900 stipend, med støtte fra Ibsen, Bjørnson og Ernst Sars, men nådde ikke opp. Skrev 1906 «Ved Henrik Ibsens Ligfærd Fredag den 1ste Juni 1906» (Urd) (Ibsen-bibliografien)
 
Omtalt iKommentar
Den norske Forfatterforening 28/1 1901