Du er her:
  • Brev
    Registrant: AUGUST KARL HEINRICH VON SCHWEINITZ
    Leveår: 1805–79
    Kort beskrivelse: prøyssisk ingeniøroffiser.
1865 generalmajor. 1867 generalløytnant og samme år pensjonert. 1837 gift med Agnes von Tschepe, som døde i Dresden 1872 (Priesdorff 1936–42, b. 10, 283–84). Ibsen traff von Schweinitz i Dresden, bl.a. da denne, i 1868 eller 1869, holdt et foredrag etter en reise i Norge (NBO Ms.4° 4432).
 
Omtalt iKommentar
P.F. Siebold 31/5 1869