Du er her:
  • Brev
    Registrant: [PER] AUGUST [FERDINAND] SOHLMAN
    Leveår: 1824–74
    Kort beskrivelse: svensk pressemann.
Ble i studietiden skandinavist og deltok 1848 i den første slesvigske krig. 1849–68 lærer i kunsthistorie ved kunstakademiet. Under Krimkrigen (1853–56) skrev han om gjenerobring av Finland, og han var den første som hevdet offentlig at Russland strevde etter havner i Nord-Norge. Ble 1852 ansatt i Aftonbladet, 1857–74 som redaktør, og gjorde dette til nasjonalliberalismens og skandinavismens fremste organ i Sverige. 1860 var han nærmest alene om en norskvennlig linje i stattholderstriden (jf. under Karl 15.). Frem til 1864 agiterte han for en dynastisk union mellom Sverige, Norge og Danmark og for svensk militær støtte mot Preussen og Østerrike. Fra 1865 med i ledelsen av Nordiska nationalföreningen. Forkjemper for forsvarssaken, liberale nærings-, kultur- og representasjonsreformer og for kvinners rett til selvstendig virksomhet (SMK).
 
Omtalt iKommentar
K.A. Winterhjelm 23/7 1874