Du er her:
  • Brev
    Registrant: ARIUS
    Leveår: ca. 250–336
    Kort beskrivelse: aleksandrinsk presbyter (prest).
Hevdet at Gud og Kristus var av ulik natur, og at Kristus derfor ikke var en sann gud. 325 innkalte keiser Konstantin til kirkemøte i Nikea, der denne læren ble forkastet (Thomsen 1999).
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 17/2 1871