• Brev
    Registrant: MINA (Abrahamine) g. ENG WAHL
    Leveår: f. 1813
    Kort beskrivelse: norsk guvernante og instrumentmakerhustru.
Født i Porsgrunn. Var ansatt hos sognepresten i Grimstad og Fjære, A.C. Pharo, da hun ca. 1845 møtte Ibsen, som hun delte interesse for amatørmaleri med (Anker 2, 16). Senere gift med instrumentmaker Isak Eng og bosatt i Svelvik (F 1865).
 
Mottaker avKommentar
1/8 1845