• Brev
    Registrant: [ANTON] WILHELM WIEHE
    Leveår: 1826–84
    Kort beskrivelse: dansk skuespiller.
Debuterte 1844 som Einar Tambeskælver i Oehlenschlägers Hakon Jarl. Broren Michael Wiehes fremtredende stilling som skuespiller ved den kongelige scene vanskeliggjorde hans utsikter i Danmark, og 1851–60 var han ved Christiania Theater. Her spilte han Gudmund Alfsøn i Gildet paa Solhoug (1856). Avslo 1855 tilbud fra J.L. Heiberg om å ta brorens plass da denne gikk til Hofteatret, og likeledes 1858 tilbud fra C. Hauch da han ikke samtidig ble tilbudt kongelig ansettelse. 1860–63 ved Casino-teateret i København, der han 1861 igjen spilte Gudmund i Gildet paa Solhoug. Fra 1863 kongelig ansatt, og spilte første sesong sammen med broren Michael (d. 1864). Spilte 1870 Steensgård i De unges Forbund, der han snakket norsk, 1871 Skule Jarl i Kongs-Emnerne, 1875 Sigurd i Hærmændene på Helgeland og 1877 Johan Tønnesen i Samfundets støtter. 1879 måtte han ta avskjed pga sykdom (DBL; Rep.base). Ibsen skrev en artikkel om Wiehe i Illustreret Nyhedsblad 13. desember 1857 (nr. 50), og H.Ø. Bloms dikt til Wiehe 1859 ble utgangspunktet for avisfeiden mellom Ibsen og Blom.
 
Mottaker avKommentar
12/9 1870  
 
Omtalt iKommentar
H.Ø. Blom 10/12 1859  
Christiania-Posten [25/5 1860]