• Brev
    Registrant: AMANDUS [THEODOR] SCHIBSTED
    Leveår: 1849–1913
    Kort beskrivelse: norsk journalist og aviseier.
Arbeidet fra 1871 i faren Christian Schibsteds avis Aftenposten, og ble her en banebryter for den faktamettede, saklige nyhetsformidling og reportasje. Ble 1878 eier av avisen og 1879 dens redaktør. Aftenposten fikk under hans ledelse en klart konservativ profil (NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
27/3 1888  
6/6 1900