• Brev
    Registrant: [NILS ULRIK] ALFRED SINDING-LARSEN (før 1881: Sinding Larsen)
    Leveår: 1839–1911
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann, journalist og forfatter.
1863 juridisk embetseksamen og fra samme år kopist i armédepartementet. Fra 1877 tjenestefri i departementet da han ble konstituert som brigadeauditør ved kavaleriet, garnisonsauditør ved Akershus garnison og dessuten juridisk konsulent ved ingeniørvåpenet. 1875–96 også sekretær for Kristiania formannskap. Debuterte 1858 som journalist og var i 1860–70-årene Kristiania-korrespondent for flere norske og skandinaviske aviser samtidig som han leverte bidrag til flere andre aviser og tidsskrifter. 1861–69 fast tilknyttet Aftenbladet, 1869–1911 redaksjonssekretær i Morgenbladet. Som journalist var han i første rekke kunst-, teater- og litteraturkritiker. Publiserte 1867 diktsamlingen For første Gang og 1871 prosaskissen Fra Studentertiden. Er særlig kjent for en rekke viser og monologer under pseudonymet «Olaves Pedersen», skrevet 1858–73 og etter hvert utgitt som skillingstrykk, med folkelivsskildringer fra Kristiania og med bruk av bydialekt («vikamål») (NBL; NBL 2. utg.). I Morgenbladet skrev Sinding-Larsen om A. Lindbergs oppsetning av Gengangere i Kristiania 1883 (nr. 287B); om Rosmersholm (1886 nr. 609, 611); en lengre artikkelserie om personene i Fruen fra havet (5-12/12 1888, utgitt særskilt 1889; jf. brev til H. Schrøder 6. februar 1889 med kommentar), dessuten om premieren på stykket på Christiania Theater (13/12, 15/12 1889); om Hedda Gabler (1890 nr. 738) og om stykkets oppførelse på Christiania Theater (27/2 og 29/8 1891); om Bygmester Solness (14/2 1892); om «Ibsen og 'Kongsemnerne'» (1900 nr. 47); og om Georg Krohn som modell for Lundestad i De unges Forbund (31/8 1903) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
22/5 1875  
26/1 1876  
 
Omtalt iKommentar
N. Lund 20/12 1875  
N. Lund 25/1 1876