• Brev
    Registrant: ADOLF OBERMÜLLNER
    Leveår: 1833–98
    Kort beskrivelse: østerriksk landskapsmaler.
Etter 1860 virksom i Wien, der han særlig gjorde seg bemerket som alpemaler (DBE; Thieme-Becker).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 23/8 1873  
P.N. Arbo 28/9 1873